Over Diavaria

Kerntaken

Als alle regionale nierpatiëntenverenigingen heeft Diavaria vanuit de Nierstichting, haar belangrijkste subsidiegever, een aantal kerntaken meegekregen, t.w.:

Belangenbehartiging

Lotgenotencontact

Ontwikkeling van de vereniging

Samenwerking

Informatievoorziening/kennisoverdracht

Naar buiten gericht

Diavaria fungeert als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de nierpatiënten m.n. richting ziekenhuizen, maar is ook naar andere partijen. Diavaria kan daarbij overigens geen individuele zaken behartigen, maar alleen zaken als zijnde van algemeen belang aangemerkt kunnen worden. Daartoe onderhoudt zij enerzijds voeling met de patiënten, anderzijds met de ziekenhuizen. Dat kan op velerlei wijze: via individueel persoonlijk contact en al dan niet regulier overleg, via verenigingsbijeenkomsten, enquêtes, via de website en andere middelen. Diavaria fungeert als regionale vertegenwoordiger van nierpatiënten (in het bijzonder die van LUMC, Alrijne en GHZ) naar landelijke koepelorganisaties als de Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en dergelijke. En koppelt de uitkomsten van deze contacten hiermee naar haar leden terug. 

Belangenbehartiging

Vertegenwoordiging

Spreekbuis

Naar binnen gericht

Naast het vervullen van die vertegenwoordigende taak is Diavaria actief in het verzorgen van activiteiten voor de eigen leden en, waar dat is gewenst alle, nierpatiënten van LUMC, Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis in het algemeen.  Die activiteiten zijn (al dan niet in combinatie) gericht op:

Informatie en voorlichting

Uitwisseling van kennis en ervaring

Vergroting van eigen mogelijkheden

Contactbevordering

Ontspanning

Themadagen en andere bijeenkomsten

Diavaria organiseert verschillende activiteiten die er veelal op zijn gericht patiënt en partner te ondersteunen in het omgaan met nierfalen.
Zelfstandigheid, mondigheid, zelfredzaamheid vinden we belangrijk en daarom besteden we veel aandacht aan zaken als
'zelfmanagement' , c.q. eigen regie, samen beslissen en alles wat daarbij komt kijken. 
Daarbij vergeten we gezelligheid en onderling contact, de mogelijkheid om allerhande dingen met elkaar uit te wisselen zeker niet.

Eigen media

Image

De eigen website heeft u al gevonden natuurlijk, maar Diavaria heeft ook een (e-)nieuwsbrief met actueel nieuws. Het eigen blad Diavariatie wacht momenteel op een nieuwe redacteur, zodat dat blad, dat artikelen over nierziekten en behandeling, interviews en achtergronden, recepten, uittips en informatie over activiteiten die wijzelf of anderen organiseren bevat weer kan verschijnen.

Ons bestuur

Jan Boom, bestuurslid sinds december 2023
Jan Boom, bestuurslid sinds december 2023
Ambika Gangapersadsing, waarnemend voorzitter sinds december 2023
Ambika Gangapersadsing, waarnemend voorzitter sinds december 2023
Hans Smits, penningmeester sinds april 2022
Hans Smits, penningmeester sinds april 2022
John Hedeman, bestuurslid sinds december 2020
John Hedeman, bestuurslid sinds december 2020

Kandidaat-bestuursleden per december 2023:

Carlien de Mos

Ereleden:
Paul Kentie, mede-oprichter en 15+jaar bestuurslid
Tjitske Broersma, 15+ jaar vrijwilliger

Diavaria officieel

Diavaria is opgericht op 23 maart 2005 en statutair gevestigd in Leiden.
Diavaria is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnlanden onder nr. 28 104 982. 
Fiscaal nr.: 8147.41.447.

- Diavaria wordt ondersteund door de Nierstichting
- Diavaria is aangesloten bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland
- Diavaria is ANBI erkend 

Terug naar boven

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

De regionale vereniging voor alle nierpatiënten en naasten. Diavaria is aangesloten bij de landelijke NVN en werkt nauw samen met het LUMC, Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis.

Contact