Algemene Leden Vergadering

Tijdens een aantal Algemene Leden Vergaderingen hebben wij onze leden al eerder onze nieuwe statuten en huishoudelijk reglement in conceptvorm voorgelegd. Actualisering daarvan is nodig omdat wij inmiddels meerdere ziekenhuizen bedienen en om deze daarbij ook gelijk toekomstbestendiger te maken.

Wij hebben deze concepten in de afgelopen periode aan onze notaris voorgelegd en op advies van de notaris zijn enkele aanpassingen gedaan in de statuten. Ook het huishoudelijk reglement is op enkele kleine punten gewijzigd.

De nieuwe concepten zijn begin oktober aan onze leden toegestuurd. Onze leden moeten deze, nog conform de oude statuten met 2/3 meerderheid, goedkeuren en daartoe houden wij een nieuwe Algemene Leden Vergadering op 19 november a.s. van 11.00-12.00 uur in Grand-Café De Stal, Darwinweg 1, Leiden (vlakbij LUMC/Naturalis).

Tijdens deze ALV zullen wij u tevens voorstellen om de heer Albert van Buren te benoemen tot bestuurslid. Hij loopt al geruime tijd mee met ons bestuur en in onze jongste Diavariatie staat een kort profiel van hem.

Indien bij de ALV op 19 november onvoldoende stemmen worden uitgebracht dan houden wij (voorafgaand aan onze Kerstlunch) een tweede ALV op 14 december a.s. van 10.30—11.30 uur, wederom in Grand-Café De Stal.

Wij hopen u dat u als lid op onze Algemene Leden Vergadering aanwezig kunt zijn. U kunt zich hiervoor opgeven bij ons secretariaat. Dan kunnen wij daar rekening mee houden met de catering. U kunt ook bij (schriftelijke) volmacht stemmen; daarbij kunt u een medelid machtigen of het bestuur. Dat laatste kan ook per e-mail aan info@diavaria.nl

Bestuur Diavaria
Bert Kremer, Paul Kentie, Ambika Gangapersadsing

Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 19 november 2019
11.00-12.00 uur

Grand-Café De Stal
Darwinweg 1, Leiden

Vooraf aanmelden.

diëtiste Femke Vlieland
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren