Algemene Leden Vergadering 2023 met lunch op zaterdag 22 april 2023

Op zaterdag 22 april a.s  organiseren wij weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij hebben de keuze gemaakt om de vergadering fysiek te houden in de Stal (nabij het LUMC). Wij leggen verantwoording af voor wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en praten u bij over wat we voor dit jaar op het programma hebben staan.

  
Programma 22 april

Algemene Ledenvergadering 
Aanvang 10.30 uur, tot ongeveer 11.30 uur
Lunch
Aanvang 12.00 uur, tot 15.00 uur
(Inloop vanaf 11.30)

Op de agenda staan m.n.:
Jaarverslag 2022, terugblik en financiImageverantwoording 
Vaststelling contributie 2023/2024
Samenstelling bestuur en continuiteit
Vooruitblik activiteiten 2023

Aanmelden

Als lid kunt u zich vooraf voor deze ALV aanmelden via email secretariaat@diavaria.nl.

Let op:

Wanneer u aan beide activiteiten (ALV en de Lunch) wilt deelnemen, moet u zich dus ook tweemaal aanmelden. 

De lunch in de Stal 

Aansluitend op de ALV organiseren we op zaterdag 22 april a.s. om 12.00 uur een lunch. (inloop  vanaf 11.30 uur) Helaas was corona er de oorzaak van dat de kerstlunch 2022 geen doorgang kon vinden. Omdat wij het van groot belang vinden elkaar (weer) te ontmoeten; hebben wij de ervoor gekozen om de ALV te koppelen aan een gezellige lunch. Beide in Grand-café De Stal: Darwinweg 1, 2333 CR Leiden

De kosten van de lunch bedragen € 15,00 per deelnemend lid. Het aantal deelnemers hebben wij beperkt om de gewenste veiligheid te kunnen bieden. De leden hebben voorrang bij de deelname en vol=vol. Leden mogen één introducé meenemen tegen niet leden prijs. Voor hen bedraagt de deelname € 20,00.

Aanmelden

Als lid kunt u zich vooraf voor deze lunch aanmelden via email secretariaat@diavaria.nl. Bij de aanmelding dient u ook het verschuldigde bedrag over te maken.
Onze bankgegevens zijn: NL 55 INGB 0004 2694 55 t.n.v. Diavaria

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.