Denk met ons mee

Denk met ons mee over de toekomst van Diavaria...

Vanuit de NVN vernemen wij dat in de afgelopen periode diverse Regionale Nierpatiënten Verenigingen zijn gestopt of het voornemen hebben zichzelf op te heffen. Belangrijkste reden is een gebrek aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Deelname aan activiteiten loopt terug of er speelt een toename aan gezondheidsproblemen bij de leden. Ook de lange coronaperiode met al zijn beperkingen heeft hierin en grote rol gespeeld. 

Ons bestuur ziet een dergelijke ontwikkeling ook bij Diavaria. De vraag rijst: in hoeverre zijn wij als vereniging toekomstbestendig? Voor het bestuur is het nog een zoektocht: kunnen wij de bakens verzetten of moeten ook wij stoppen? 

Kerntaken van Diavaria zijn informatievoorziening, lotgenotencontact en een klankboordfunctie vervullen voor onze leden.

Bij voorzetting van de vereniging zijn onze eerste ideeën ontmoeting en informatievoorziening te gaan organiseren dichtbij bij de leden. Met en in de drie ziekenhuizen. Dus wellicht niet meer zelfstandig. Ook zijn digitale bijeenkomsten via Webinars niet meer weg te denken. Wij willen deze in samenspraak en door samenwerking met de NVN en Regionale Verenigingen (laten) organiseren. 

Daarbij.... hebben wij informatie van u als eerst belanghebbende nodig. Hoe wij deze informatie en krachten willen bundelen is bij uitstek een onderwerp voor de ALV. Denkt en doet u mee?

Terug naar boven

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

De regionale vereniging voor alle nierpatiënten en naasten. Diavaria is aangesloten bij de landelijke NVN en werkt nauw samen met het LUMC, Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis.

Contact