ANBI

Diavaria is ANBI erkend

Diavaria staat geregisteerd als algemeen nut beogende instelling.
Deze ANBI erkenning biedt o.a. belastingvoordelen voor wie Diavaria wil ondersteunen.

Op deze site vindt u alle m.b.t. ANBI erkenning relevante informatie over de vereniging in
de diverse hoofdstukken van het horizontale menu.

Doelstellingen en beleid en de verschilllende activiteiten die Diavaria ontplooit vindt u onder
resp 'Over Diavaria'en 'Activiteiten'. Samenstelling van het bestuur onder 'Bestuur',
de contactinformatie vindt u onder 'Contact'.

De actuele activiteiten vindt u altijd in het linkermenu.

Een recent jaarverslag vindt u hier. Daarin een beknopt verslag van gebeurtenissen en activiteiten
van dat jaar en de financiële verantwoording daarvan.

Diavaria verantwoordt haar jaarverslag aan leden en aan de belangrijkste financiële ondersteuner:
de Nierstichting Nederland.

Diavaria is een vereniging die geheel draait op vrijwillige inzet van haar leden.
Slechts onkosten worden vergoed.