AVG, nieuwe privacy wetgeving

Strengere privacy regels...

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
  • Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.
  • Overgangsperiode tussen Wbp en AVG

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar gold in Nederland nog steeds de Wbp.

Diavaria en de AVG

Net als alle andere organisaties is Diavaria druk doende klaar te zijn voor deze nieuwe regelgeving. We hebben ons op allerlei plekken georienteerd en er workshops voor gevolgd. Want is best ingwikkeld en er moet een hoop gebeuren, ook voor een kleine club als wij, om aan alle eisen te kunnen voldoen. We werken aan allerlei protocollen, zetten allerlei procedures op papier, enzovoort. Daar merken onze leden meestal niet zo heel veel van.
Maar we moeten van onze leden ook een expliciete verklaring hebben m.b.t. het opslaan van hun gevens en het gebruik ervan. Daarom krijgen in april alle leden een brief toegestuurd bij de Diavariatie met zo'n verklaring. Daarop staat in hoofdlijnen welke gegevens we waarom opgenomen hebben, en zijn ook de gegevens vermeld zoals wij die van onze leden in het ledenbestand hebben. Leden wordt daarbij ook gevraagd e.e.a. te controleren en (waar nodig) aan te vullen.

Binnenkort publiceren we ook ons nieuwe privacy reglement op onze site.
In een komend nummer van Diavaratie komen we nader terug op dit onderwerp.