Warning: file_put_contents(/www/htdocs/wwdiavan/http/site/templates/diavaria2015b/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /www/htdocs/wwdiavan/http/site/templates/diavaria2015b/library/Artx/Page.php on line 18
ANBI

ANBI

Diavaria is ANBI erkend

Diavaria staat geregisteerd als algemeen nut beogende instelling.
Deze ANBI erkenning biedt o.a. belastingvoordelen voor wie Diavaria wil ondersteunen.

Op deze site vindt u alle m.b.t. ANBI erkenning relevante informatie over de vereniging in
de diverse hoofdstukken van het horizontale menu.

Doelstellingen en beleid en de verschilllende activiteiten die Diavaria ontplooit vindt u onder
resp 'Over Diavaria'en 'Activiteiten'. Samenstelling van het bestuur onder 'Bestuur',
de contactinformatie vindt u onder 'Contact'.

De actuele activiteiten vindt u altijd in het linkermenu.

Een recent jaarverslag vindt u hier. Daarin een beknopt verslag van gebeurtenissen en activiteiten
van dat jaar en de financiële verantwoording daarvan.

Diavaria verantwoordt haar jaarverslag aan leden en aan de belangrijkste financiële ondersteuner:
de Nierstichting Nederland.

Diavaria is een vereniging die geheel draait op vrijwillige inzet van haar leden.
Slechts onkosten worden vergoed.